Single Point of Contact (SPOC)

Tjenesten gir deg ett enkeltstående kontaktpunkt (SPOC) for alle IT-relaterte henvendelser. Også for produkter og løsninger fra andre leverandører.

Vi mottar, registrerer, videresender og følger opp hendelser innenfor de avtalte tjenestene. Vi har god kompetanse på standard produkter innen retail, og løser de fleste sakene uten å måtte koble inn tredjepart.

Første- og andrelinje support

Vi tilbyr første- og andrelinje support som for eksemepel brukerstøtte, feilhåndtering, glemt/endring av passord, brukeradministrasjon, parameteroppsett, programvare- og maskinvaresupport. Vi bistår over telefon, mail/web og fjernstyring.

For forretningskritiske tjenester, kan vi tilby døgnkontinuerlig tilgjengelighet samt overvåking og annet preventivt arbeid for å unngå feilsituasjoner.

OnSite Service og Support

Vi har et eget landsdekkende teknikerapparat som utfører oppdrag OnSite hos kunder. Dette gir en helhetlig avtale med løsningsgaranti som sikrer en forutsigbar leveranse.

Vi har egne servicekontorer med lager og logistikk som understøtter installasjonsarbeider og serviceoppdrag ved å klargjøre utstyr, avdekke feil, service og reparasjon.