Bakgrunn og muligheter

Tradisjonell bruk av håndterminaler var opprinnelig knyttet til dagligvare og grossistvirksomhet. På 90 tallet ble denne typen løsninger også tatt i bruka av transportsektoren. Kjernen i løsningene er håndholdte enheter som man lett kan ta med seg, og som både kan registrere informasjon og presentere informasjon. Tidligere var kapasiteten en begrensning, men med utviklingen av smarttelefoner og nye kommunikasjonsformer er dette nå ikke en utfordring. De største utfordringene i dag er faktisk størrelse og begrenset brukergrensesnitt grunnet displaystørrelse.

Våre løsninger er knyttet spesifikt til transportsektoren og handelsløsninger. Det betyr på ingen måte at Enterprise Mobility ikke kan levere innenfor andre bruksområder.

Blant annet kan nevnes:

  • Helse
  • Produksjon / industri
  • Lager
  • Grossist