Håndtering av personopplysninger

Visma Exso har det siste året, som del av Visma konsernet, gjort grep for å sikre at dine personopplysninger blir lagret og behandlet i samsvar med GDPR persornvernloven.

Vi trenger disse opplysninger for å kunne håndtere dine henvendelser og sikre at du som kunde får den tjenesten du forventer.

Du kan til enhver tid be om innsyn i/sletting av data vi har lagret om deg, ved å kontakte oss på: salg@exso.no

Visma Exso har følgende rutiner for sletting av personopplysninger:

  • Henvendelse sendt til salg@exso.no mottas av Exsos Bid Manager
  • Bid Manager tar kontakt med selskapets Data Protection Officer om det foreligger grunner for at henvendelse kan bli avvist.
    Dette kan skje grunnet:
    • det har vært finansielle transaksjoner i løpet av de 5 siste årene (dette i henhold til kravene i Regnskapsloven)
    • det er løpende virksomhet og kommunikasjon «running business» mellom partene som krever tilgang til kontaktdata
  • Kontaktdata slettes i Exsos CRM database, SuperOffice. Juridiske opplysninger blir ikke slettet i regnskapssystemet Visma Business.
  • Det sendes tilbakemelding til Kunden

Visma Privacy Statement