Bransjer der våre tjenester brukes i dag

Vi skreddersyr tjenesteavtaler og nøkkelferdige løsninger helt i henhold til dine forretningsbehov

Kontakt

Bransjer der våre tjenester brukes i dag

Exso_varehandel

Varehandel

Vi har satt standarden for tjenester innen Retail og har mange års erfaring med installasjon og ServiceAvtaler på komplette butikkdata og betalingsløsninger. 

Vi har kjernekompetanse innen kasseløsninger, kontanthåndtering, bankterminaler, mobilbetaling, vareautomater, håndterminal, bakromsløsninger, elektroniske hylleforkanter, digital signage, vekter, skannere, printere og nettverk. Vi har erfaring med å levere tjenester til en krevende bransje med høye krav til SLA og kvalitet. 

Våre kunder er ledende selskaper innen dagligvare, fashion, apotek og annen faghandel.

Exso_offentlig_transport

Offentlig transport

Vi er etablert leverandør innen installasjon, service og reparasjon av teknisk utstyr innen buss, trikk og ferge.

Vi har erfaring med billettsystemer, validatorer, infoskjermer, sanntidssystem, passasjertelling, overvåking, WiFi, computere og kommunikasjonsutstyr. Dette stiller store krav til kvalitet, smidighet og nytenkning til oss som leverandør, for å kunne tilby smarte og effektive prosjektleveranser for kunden.

Våre kunder er ledende selskaper innen Offentlig transport.

Exso_servering

Servering

Vi installerer, gir opplæring og drifter ulike systemer for serveringsbransjen. Spesielt innen kantine og arena så har vi et stort antall kunder hvor vi har ansvaret for hele løsningen som kasser, bankterminaler, vekter og kontantløs betaling med for eksempel adgangskort.

Exso_helse

Helse

Våre kunder innen helsesektoren strekker seg fra fastlegekontorer via apotek og til offentlig sektor. Vi leverer installasjon og service på kasseløsninger, betalingsløsninger, bakromsløsninger, skrivere, tryghetssensorer og lesebrett til helsepersonell.

Exso_bank

Bank & Finans

Vi leverer forretningskritiske tjenester til Bank & Finans gjennom service på minibanker (ATM) og OnSite avtaler på Kontor-utstyr. Vi har OnSite-avtaler hos flere store aktører innen Bank & Finans hvor vi ved behov bytter (SWAP) eller reparerer utstyr på stedet. Vi påtar oss også ansvaret for logistikk, og har til enhver tid tilgjengelig driftskritiske deler, datamaskiner, skrivere og lignende for umiddelbart bytte.

Bransjeuavhengige_tjenester

Bransjeuavhengige tjenester

Vi leverer tjenester innen befaring, klargjøring og utrulling av teknisk utstyr i Norge og Norden.

Vi tar ansvar hele veien fra planlegging til gjennomføring og rapportering. Oppdrag kan være alt fra installasjon av skjerm på lokal kafé til omfattende utrullinger i Norden. 

Uavhengig av bransje kan vi blant annet tilby:

  • Klargjøring, utrulling og installasjon av PC, servere, mobile enheter, printere og skjermer (digital signage)
  • Installasjon av nettverksutstyr (kabling, svitsj, ruter, aksesspunkter)
  • Befaring av lokasjon (site-survey)
  • Radioplanlegging WiFi

Butikkdata

Butikk og betalingsløsninger

Vi har mange års erfaring med løsninger innen butikkdata og betaling for kafé, restaurant, kantine samt enkeltbutikker innen dagligvare og faghandel.

Vi kan tilby design og anbefaling av komplette løsninger innen butikkdata fra ledende leverandører. Våre partnere tilbyr alt fra enkle kassaapparater til brukervennlige butikkdataløsninger for nettbrett og PC, alt tilrettelagt lov om krav til kassasystem «kassasystemlova».

Vi tilbyr også løsninger innen:

  • Datakommunikasjon - internett og bedriftsnett
  • WiFi - trådløst nettverk for ansatte og gjester
  • Digital signage - publisering av innhold til infoskjerm