Covid-19 (Corona)


Visma Exso følger nøye med på utviklingen og evaluerer jevnlig tiltak passende for vår virksomhet.
Det er opprettet en taktisk arbeidsgruppe som møtes jevnlig for å overvåke situasjonen, og det er iverksatt tiltak og oppdatert interne retningslinjer for å sikre kontinuitet i driften og hindre spredningen av Covid-19.

Noen umiddelbare tiltak:

 • Reiser for ansatte minimeres til det helt nødvendige, og digitale møter brukes i stedet så ofte som mulig. Møter avholdes kun fysisk dersom det er forretningskritisk.
 • Hjemmekontor for ansatte i stillinger hvor dette er mulig

Hygiene

 • Informasjon til alle ansatte om smittespredning og viktigheten av god håndhygiene
 • Serviceteknikere skal ha antibac flasker og engangshansker lett tilgjengelig
 • Antibac dispenser tilgjengelig
 • Økt renhold og hygiene plakater

Service apparatet

 • Begrense fysisk kontakt blant annet gjennom nye rutiner ved signering av utførte oppdrag
 • Rengjøring av utstyr i butikk
 • Håndvask tekniker ved ankomst butikk
 • Teknikere skal benytte servicebil som kontor
 • Varelevering via "pick-up" punkt ved inngangsparti per avdeling
 • Tekniker starter og avslutter dagen hjemmefra
 • Begrenset adgang til verksted og lager
 • Begrense antall personer per avdeling på plass samtidig
 • Kontinuerlig oppfølging av underleverandører og inngående logistikk

Visma Exso vurderer situasjonen og vurderer tiltak fortløpende, og følger råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet og Visma konsern.


Ta kontakt om du har flere spørsmål.

Teknisk service, support & IT-Drift

Med lang erfaring fra bransjeledende kunder har vi opparbeidet en unik kompetanse som sikrer at ditt IT-miljø fungerer effektivt, uten unødvendige avbrudd.

Kontakt

Visma Exso - komplett leverandør av forretningskritiske IT-tjenester

Eksperter på virksomhetskritiske systemer
Vi har lang erfaring med forretningskritiske systemer i butikk og restaurant, kontor, datasenter og innen offentlig transport. Våre teknikere, supportmedarbeidere og prosjektledere er vant til å reagere raskt for å løse hendelser, slik at våre kunder opplever minst mulig nedetid.

Forutse og forebygge hendelser
Ved å overvåke våre kunders IT-miljøer kan vi forutse og forebygge hendelser før problemene oppstår. Dette minimerer konsekvensen av hendelsen, samtidig som det holder kostnadene nede ved å unngå unødvendige servicebesøk.

kontakt
Er du interessert i våre løsninger?
Kontakt oss på:
+47 (0) 980 60 000 
mail  Send e-post

Vi løser 175 000 hendelser per år i virksomhetskritske IT-systemer

Felles for alt utstyret vi håndterer er at det inngår i forretningskritiske miljøer. I disse miljøene stiller kundene høye krav til korte responstider, effektive tjenester og minst mulig nedetid.