Håndtering av personopplysninger

Exso har det siste året, som del av Visma konsernet, gjort grep for å sikre at dine personopplysninger blir lagret og behandlet i samsvar med GDPR personvernloven.

Vi trenger disse opplysninger for å kunne håndtere dine henvendelser og sikre at du som kunde får den tjenesten du forventer.

Du kan til enhver tid be om innsyn i/sletting av data vi har lagret om deg, ved å kontakte oss på: kundesenter@exso.no

Når det gjelder vår chat-funksjon, blir det sendt en e-post til saksregistreringssystemet vårt, hvor det blir opprettet en sak. Sakene håndteres i henhold til saksregistreringssystemets rutiner og prosesser.

Exso har følgende rutiner for sletting av personopplysninger:

 • Henvendelse sendt til kundesenter@exso.no mottas av Leder Kundesenter
 • Leder Kundesenter tar kontakt med selskapets Data Protection Officer om det foreligger grunner for at henvendelse kan bli avvist 
  Dette kan skje grunnet:
  • kontaktperson der Exso har en kontraktmessig relasjon, f.eks. en økonomisjef 
  • det er løpende virksomhet og kommunikasjon «running business» mellom partene som krever tilgang til kontaktdata
  • kontaktperson er registrert som bruker i Exso system/programvare
 • Kontaktdata slettes i Exso systemer og databaser
 • Det sendes tilbakemelding til Kunden

Visma Privacy Statement