Bærekraft og åpenhet

Bærekraft er en integrert del av Exso sine ledelses - og styringssystem.