Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av Exso sine ledelses - og styringssystem.

Bærekraft handler om å bruke ressurser på en måte slik at de ikke tømmes over tid. Det har å gjøre med sunne mennesker, lokalsamfunn og miljø, både nå og i fremtiden. Vår økonomiske velferd avhenger av det.

Det har aldri vært en viktigere tid for å se innover og sikre at vi gjør det vi kan for å forbedre folks liv, lokalt og globalt. Som et ledende selskap innen vår bransje, har vi muligheten til å påvirke verden positivt og drive endring mot mer bærekraftig forretningspraksis i alle våre operasjoner og verdikjeder.

De viktigste områdene vi kan bidra til en mer bærekraftig utvikling er:

Miljø
 • Redusere CO2 utslipp ved å bytte til el-varebiler. 
  • Mål om at bilparken er 50% elektrisk innen 2025
 • Gjenvinning av Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) gjennom avtale med European Recycling Platform
  • Gjenbruk av hele produktet
  • Demontering for gjenvinning av metall og øvrige komponenter 
Sosiale forhold
 • Mangfold
 • Gode arbeidsforhold
  • Våre medarbeidere er vår største verdi. Vi jobber aktivt for at de skal trives og føle seg verdsatt som kollega, kompetanseperson og ressurs
 • Krav om ansvarlig næringsliv fra våre leverandører og samarbeidspartnere
Økonomi
 • Forretningsetiske forhold
  • Etterleves i alle retningslinjer, på alle nivåer i organisasjonen og følges opp i leverandørkjeden